S.E.A. EDUCATION CONSULTANTS Co Ltd

SEA Education Consultants được thành lập vào năm 2009 bởi Mr.Geoff Notcutt (CEO), có trụ sở chính đặt tại Anh và 2 văn phòng đại diện tại Việt Nam và Malaysia.

SEA Education Consultants (Việt Nam) được thành lập với mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các trường THPT, trường đại học tại Việt Nam và các tổ chức giáo dục đào tạo quốc tế. 

SEA Education Consultants (Việt Nam) hỗ trợ, định hướng cho học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại các tổ chức đào tạo Quốc tế, tập trung ở các quốc gia: Anh, Hà Lan, Singapore và Malaysia. 

Tư vấn VISA

Tư vấn du học

Hỗ trợ hồ sơ du học

Consultation for University & Applications

UK

HA LAN

SINGAPORE

MALAYSIA

logo
Contact
Malaysia: ching@seaeducation.co.uk
Vietnam: lanphuong.kat@seaeducation.co.uk

Copyright © 2019 SEA Education All Rights Reserved.